Kennzeichen 'KI'

     


Kennzeichen    KI   =   KIel  

Stadt Kiel (Schleswig-Holstein)
Kennzeichen 'KI'

Das Kennzeichen 'KI': KIel

Autokennzeichen 'KI'