Autokennzeichen von Freiburgimbreisgau

     
Autokennzeichen von Freiburgimbreisgau

Das Autokennzeichen von Freiburgimbreisgau: FR

KFZ-Kennzeichen von Freiburgimbreisgau